BEL ONS 030 22 703 99
DONEREN

VEEL GESTELDE VRAGEN

VEEL GESTELDE VRAGEN AAN DE STICHTING

VEEL GESTELDE VRAGEN

Alles wat u wilt weten over Stichting MoHuKa.  Antwoorden op de vragen die het meest bij ons binnen komen.

ALGEMENE VRAGEN

Mogen voedselbanken zelf geld inzamelen?

Voedselbanken zelf mogen volgens de richtlijnen van Voedselbank Nederland geen voedsel kopen. Zij zijn opgericht voor het verstrekken van voedsel en om verspilling van voedsel tegen te gaan. Op die manier kan nooit genoeg voedsel verzameld worden om een voedselpakket te kunnen vullen en helemaal niet om het verantwoord te kunnen vullen. Om deze reden is de Stichting MoHuKa opgericht (mogelijkheden, hulp en kansen voor iedereen).

Hoe word de veiligheid van binnen gekomen voedsel gewaarborgd?

Voedselbanken moeten voldoen aan de richtlijnen van Voedselbank Nederland welke zich strikt houdt aan de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het voedsel is op die manier dus altijd veilig.

Kunnen er ook andere goederen dan voedsel aangeleverd worden?

Onze stichting heeft genoeg vrijwilligers om ook andere producten in te kunnen zamelen en uit te delen. Stichting MoHuKa werkt tevens nauw samen met de speelgoedbank en kledingbank van Utrecht.

VRIJWILLIGERS VRAGEN

Is de stichting ook op zoek naar vrijwilligers van buiten Utrecht?

Als u vrijwilligerswerk wilt doen voor een voedselbank, maar u woont zelf niet in Utrecht, dan adviseren wij u contract te zoeken met uw lokale voedselbank. Kijk voor een overzicht van alle voedselbanken op voedselbankennederland.nl

Wat houdt het in om voor de stichting als chauffeur te rijden?

Als je voor ons goederen op gaat halen bij grootwinkelbedrijven, dan houd dat ook in dat de producten in en uit geladen moeten worden. Je dient dus ook fisiek in staat te zijn de kratten te tillen en in de auto te zetten.

SPONSOR VRAGEN

Kunnen er ook verse producten worden aangeleverd?

Wij zijn voor de voedselbanken altijd op zoek naar verse producten. Of we de producten kunnen gebruiken hangt sterk af van het soort product en de houdbaarheid. Dit omdat voedselbanken niet iedere dag producten uitgeven aan hun deelnemers.

DONATIE VRAGEN

Is mijn gift aftrekbaar voor de IB?

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Stichting MoHuKa heeft deze beschikking.

Waar word mijn donatie voor gebruikt?

Stichting MoHuKa voorziet de voedselbanken in Utrecht (nu 9 in het totaal) van eten en drinken. Donaties worden ook gebruikt om operationele kosten van de stichting te dekken, zoals huur / gas / water/licht / afvalverwerking / transportkosten (diesel en onderhoud). De meeste panden van de voedselbanken behoeven geen huur te betalen (een vorm van anti kraak). Ook worden regelmatig fund-raisers of andere liefdadigheids activiteiten georganiseerd.

Betalen goede doelen belasting over mijn gift?

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Wat zijn geoormerkte donaties?

Als donateur kunt u bij uw gift aangeven waarvoor het geld gebruikt mag worden. Als u liever wilt dat uw donatie alleen voor bv voedsel wordt gebruikt, zoals goederen die nagenoeg niet beschikbaar komen via donatie, kunt u dit aangeven bij uw donatie.

Hoe werkt een periodieke schenking?

Een periodieke schenking dient notarieel vastgelegd te worden en de schenking moet minstens 5 jaar duren. De schenkingsakten worden door de meeste notarissen tegen een gereduceerd tarief opgesteld. Desondanks brengt het kosten met zich mee. Om de kosten te spreiden en tegemoet te komen aan de donateurs, zal Stichting MoHuKa bij schenkingen boven de € 300,– op jaarbasis de notariskosten voor haar rekening nemen. Misschien is het voor u interessant om op deze wijze Stichting MoHuKa een nog warmer hart toe te dragen.

Word mijn donatie gebruikt voor personeelskosten?

De stichting wordt geheel door vrijwilligers gerund. Vrijwilligers van de voedselbanken in Utrecht en de vrijwilligers van de Stichting MoHuKa ontvangen GEEN financiële vergoeding. Voor alle duidelijkheid: ook de bestuursleden van de Stichting ontvangen geen enkele vergoeding.

Hoe weet ik zeker dat mijn donatie goed terecht komt?

De stichting MoHuKa heeft een officiële ANBI status. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. ANBI staat voor ‘A lgemeen Nut Beogende Instelling.

GOED DOEN

HELP ONS HELPEN

Zonder uw hulp kunnen wij onze activiteiten wel opdoeken!

STICHTING MOHUKA IS GEKWALIFICEERD ANBI LID

STICHTING MOHUKA IS HIERVOOR AANGEMERKT DOOR DE NEDERLANDSE STAAT