BEL ONS 030 22 703 99
DONEREN

DONATEUR WORDEN

VRIEND WORDEN VAN DE STICHTING

WIJ HEBBEN UW STEUN HARD NODIG

Bent u begaan met het welzijn van uw medemens? Uw donatie, eenmalig of maandelijks, stelt ons in staat een verschil te maken!
voedselpakket-doneren-voedselbank

Stichting MoHuKa is een sociale organisatie zonder winstoogmerk. Voor onze hulpverlening zijn wij afhankelijk van uw hulp. Onze hoop is dat u langdurig donateur wil worden maar wij zijn ook ontzettend blij met een éénmalige donatie.

De gedoneerde giften worden volledig gebruikt voor de goede doelen die de Stichting MoHuKa steunt.

Word vriend van Stichting MoHuKa en doneer iedere maand een vast bedrag middels een automatische afschrijving (doorlopende machtiging). Vul hiervoor uw gegevens in op het formulier ‘vriend worden’.

Wij hebben u graag als vaste donateur, maar als u niet in staat bent ons periodiek te ondersteunen, kunt u er ook voor kiezen eenmalig te doneren via iDEAL. Idien u een donatie handmatig wilt overmaken kunt u storten op NL81 RABO 0138 1285 37 t.n.v. ‘Stichting MoHuKa’ te Utrecht.

Wij danken u bij voorbaat van uw donatie en het hiermee gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,
Jan Zwarts
Voorzitter Stichting MoHuKa

VRIEND WORDEN

  Volledige naam:*

  Adres (+huisnummer):*

  Postcode:*

  Woonplaats:*

  E-mailadres:*

  Bank rekening nummer (IBAN):*

  Periode

  Bedrag*:

  Ik ga akkoord met de automatische incasso voor een onbepaalde tijd.

  • AANSCHAF VOEDSELBANK PRODUCTEN

   Met uw bedrijge kunnen wij extra producten kopen die we normaal niet gedoneerd krijgen.

  • TRANSPORTKOSTEN VOEDSELDISTRIBUTIE

   Het ophalen van producten bij grootwinkelbedrijven brengt transportkosten met zich mee

  • ZONDER UW STEUN IS ER GEEN STICHTING MOHUKA

   Onkosten van de stichting moeten gedekt worden om onze activiteiten voort te kunnen zetten.

  VEELGESTELDE VRAGEN

  Mogen voedselbanken zelf geld inzamelen?
  Voedselbanken zelf mogen volgens de richtlijnen van Voedselbank Nederland geen voedsel kopen. Zij zijn opgericht voor het verstrekken van voedsel en om verspilling van voedsel tegen te gaan. Op die manier kan nooit genoeg voedsel verzameld worden om een voedselpakket te kunnen vullen en helemaal niet om het verantwoord te kunnen vullen. Om deze reden is de Stichting MoHuKa opgericht (mogelijkheden, hulp en kansen voor iedereen).

  Waar word mijn donatie voor gebruikt?
  Stichting MoHuKa voorziet de voedselbanken in Utrecht (nu 9 in het totaal) van eten en drinken. Donaties worden ook gebruikt om operationele kosten van de stichting te dekken, zoals huur / gas / water/licht / afvalverwerking / transportkosten (diesel en onderhoud). De meeste panden van de voedselbanken behoeven geen huur te betalen (een vorm van anti kraak). Ook worden regelmatig fund-raisers of andere liefdadigheids activiteiten georganiseerd.

  Wat zijn geoormerkte donaties?
  Als donateur kunt u bij uw gift aangeven waarvoor het geld gebruikt mag worden. Als u liever wilt dat uw donatie alleen voor bv. voedsel wordt gebruikt, zoals goederen die nagenoeg niet beschikbaar komen via donatie, kunt u dit aangeven bij uw donatie

  Hoe weet ik zeker dat mijn donatie goed terecht komt?
  De stichting MoHuKa heeft een officiële ANBI status. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

  Word mijn donatie gebruikt voor personeelskosten?
  De stichting wordt geheel door vrijwilligers gerund. Vrijwilligers van de voedselbanken in Utrecht en de vrijwilligers van de Stichting MoHuKa ontvangen GEEN financiële vergoeding. Ook de bestuursleden van de Stichting ontvangen geen enkele vergoeding.

  BEDANKT!

  WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR ALLE STEUN DIE U ONS KUNT GEVEN

  STICHTING MOHUKA IS GEKWALIFICEERD ANBI LID

  STICHTING MOHUKA IS HIERVOOR AANGEMERKT DOOR DE NEDERLANDSE STAAT