BEL ONS 030 22 703 99
DONEREN

ANBI INFORMATIE

ANBI INFORMATIE VAN DE STICHTING

ANBI INFORMATIE
1.    Naam van de instelling: STICHTING MOHUKA
2.   RSIN nummer: 852704070
3.   Postadres: Cantondreef 29
3564JK Utrecht
4.   Doelstelling: a. het bevorderen van het welzijn van inwoners van de gemeente Utrecht die, door omstandigheden waarop zij zelf geen invloed (hebben) kunnen uitoefenen, onvoldoende of in het geheel niet in hun eigen primaire levensbehoeften kunnen voorzien.
b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. (zie statuten)
5.   Beleidsplan: Het inzamelen van voedsel en drinken in natura, bij donateurs, zakelijk en privé.
Het inzamelen van gelden voor de aankoop van goederen ten behoeve van de voedselbanken in Utrecht.
Het tegen gaan van armoede en eenzaamheid in alle lagen der bevolking, met als speerpunt, kinderen in armoede en ouderen, welke dreigen in sociaal
isolement te geraken.
6.   Bestuurders: AFGESCHERMD (zie kamer van koophandel registratie voor actuele bestuurders)
7.   Beloningsbeleid: Stichting MoHuKa werkt alleen met vrijwilligers.
Beloningen worden noch aan bestuur noch aan vrijwilligers gegeven, gezien het feit dat binnengekomen gelden liever gebruikt worden voor de doelstelling van de stichting (zie statuten).
8.   Actueel: Stichting MoHuKa heeft op 05 april 2014 de 9e voedselbank in Utrecht (wijk Ondiep) geopend in het pand aan de Plantage 18 te Utrecht. Vanaf die dag worden iedere zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur de voedselpakketten aan de deelnemers van de voedselbank verstrekt.

Stichting MoHuKa rijdt alle dagen van de week met een bus in Utrecht en omgeving om voedsel en drinken op te halen bij donateurs (winkelbedrijven, groothandels, veilingen en particulieren).

De voedselbanken in Utrecht hebben verstrekkingen op alle dagen van de week, met uitzondering van de maandag. Hierdoor kan het ingezamelde, direct worden verwerkt, uitgezocht en uitgedeeld. Mede hierdoor wordt een serieuze bijdrage geleverd aan het tegen gaan van voedselverspilling.

In de laatste 2 weken van de maand mei, wordt vanuit het pand Plantage 18 zorg gedragen voor facilitaire zaken voor de volksopera van de wijk Ondiep.

Stichting MoHuKa is zich aan het oriënteren en het zoeken naar mogelijkheden om vanuit het pand op de Plantage actief een bijdrage te leveren aan meer aandacht voor de ouderen in de samenleving.

Bekijk hier het actuele overzicht van activiteiten in de nieuws rubriek

9.   Financiële verantwoording: Stichting MoHuKa is opgericht op 11 april 2013 en sluit voor 01 juni 2014 dit gebroken boekjaar af.
10. De statuten: De statuten van Stichting MoHuKa kunt u inzien door hier te klikken.

GOED DOEN

HELP ONS HELPEN

Zonder uw hulp kunnen wij onze activiteiten wel opdoeken!